Facebook Youtube Whatsapp

נראה מעניין ! אשמח לקבל פרטים נוספים...

כאן תופיע כותרת לורם איפסום

ערכות לבנייה עצמית של כיפה גאודזית מבמבוק

התפנה לכם זמן להיות עם הילדים ?
מעוניינים לחזק את הקשר ע"י פרויקט משותף של בנייה בחצר

הכיפה הגאודזית היא מבנה מרשים המורכב ממספר רב של מוטות במבוק קצרים המתחברים יחד בגיאומטריה מיוחדת.
את הכיפה תוכלו להרכיב ולפרק בכל עת וכן להוביל או לאחסן אותה בנוחות (אורך המוטות פחות מ – 1 מטר)

לצוותי חינוך והדרכה – הכיפה תוכל לשמש כאביזר מרכזי ללימוד על הכיפה הגאודזית
וכן לשמש כסדנה חוזרת של דינמיקה קבוצתית מהנה ומגבשת.

אתם מקבלים ע"י שליח מיוחד עד דלת הבית ערכה מושלמת הכוללת:
✔ מוטות במבוק מנוסרים במידות הנכונות (עם חורים קדוחים מוכנים לברגים)

✔ מחברי מתכת

✔ מברגים וברגים לחיבור מחברי המתכת למוטות הבמבוק

✔ סרטי חיזוק וסימון (איזולירבנד)

✔ מספריים

✔ ערכת ברגים ואומי פרפר להרכבת הכיפה

✔ תרשים עזר לבנייה

✔ קישור לסרטון הדרכה

ענקית קידום האתרים